Ons opvoedingsproject

Onderwijs en opvoeding zijn niet vrijblijvend. Daarom steunt onze school, bij het uitwerken van haar pedagogische en didactische aanpak, op een opvoedingsproject dat heel het schoolgebeuren doordringt en betekenis geeft. Geen gemakkelijke opdracht, omdat we rekening moeten houden met de complexiteit van problemen waarmee onze samenleving, dus ook ons onderwijs, wordt geconfronteerd. We moeten daarom doelen vooropstellen die de basis vormen van ons opvoedingsproject.

Die doelen zetten we achter verschillende ‘deuren’, die we voor de kinderen willen openen. Achter elke deur zit een opvoedkundig aspect dat wij als school belangrijk vinden:

01. Ik ben uniek
02. Ik en de andere(n)
03. Ik en alles rondom mij
04. Ik en de grote wereld
05. Ik geloof

06. Ik ken en kan
07. Ik beleef en geniet
08. Ik leef veilig en gezond
09. Ik en mijn toekomst
10. Ik en…

Elk opvoedkundig aspect begint met ‘ik’

Daarmee willen we duidelijk maken dat we het verhaal telkens willen laten vertrekken van het kind: zijn vragen, zijn noden, zijn interesses… Bij elke deur willen we als school klaarstaan:

Om de kinderen de juiste sleutel te geven om die deur te openen.

Om, indien nodig, zelf de deur voor hen te openen.

Om hen zo goed mogelijk te begeleiden tijdens hun ontdekkingstocht in de ‘ruimte’ achter elke deur.

Om te luisteren naar hun vragen en mee op zoek te gaan naar antwoorden.

Wij nodigen ook de ouders uit om hierin mee te gaan, want achter elke deur ligt ook voor hen een actieve rol en verantwoordelijkheid weggelegd. Op die manier kunnen we samen de kinderen bij de hand nemen en in dezelfde richting stappen. Daarbij moeten we hen ook af en toe durven ‘loslaten’, zonder hen ooit uit het oog te verliezen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we vanuit deze samenwerking en positieve instelling de kinderen optimale kansen bieden in hun groei naar zelfstandige en gelukkige mensen. Dat is wellicht het ultieme einddoel van onderwijs en opvoeding.

Klik op een deur voor meer informatie