Deur 10: Ik en ...

Klik op de tekstballonnetjes
om het antwoord te zien.

!

terug naar alle deuren

De rol van school

Klik op de sleutel om de rol van de school te lezen.

Wij willen bewust één ruimte leeglaten om plaats te geven...

...aan het onvoorziene.
...aan dingen die op ons afkomen.
...aan zaken waar we niet aan dachten.
...aan vragen waarop we niet meteen een antwoord hadden.

Op die deur plakt een vraagteken. Het leven is per definitie niet volledig gepland of vooraf uitgetekend. Dus ook het leven binnen de schoolmuren niet. Er komen dagelijks zoveel onverwachte dingen op ons af, dat we die extra ruimte nodig hebben...

...om te luisteren.
...om te verwerken.
...om te overleggen en in dialoog te gaan.
...om niet overhaast te werk te gaan.
...om op zoek te gaan naar wat ons de beste oplossing lijkt.

terug naar alle deuren